Menu principal

dijous, 27 d’octubre de 2016

Jornades sobre Llengua, Cultura i Identitat valencianes - 30 de novembre i 1 de desembre de 2016
Jornades sobre Llengua, Cultura i Identitat Valencianes


0,5 crèdits ECTS per a les persones assistents

Inscripcions: del 7 al 27 de novembre en el següent enllaç:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/!inscripcio.ini?p_curso=5050&p_idioma=ca&p_cabecera=UJI
dimecres, 30 de novembre de 2016

11 h

  • Inauguració de les Jornades, Bartomeu Prior, president del CULC 
11 h
  • Europa, cultures, llengües, nacions. Joan Francesc Mira (Universitat Jaume I) 
12 h
  • Nacions sense estat i llengües minoritzades, Rafael Castelló (Universitat de València) 

13 h

  • Taula redona: La llengua pròpia en l’educació multilingüe
Modera: Montserrat Ferrer (Universitat Jaume I)

Ponents: 


Elsa Vilalta, cap del Servei d’Educació Plurilingüe de la Conselleria d’Educació
Anna Marzá, Unitat de Multilingüisme de la Universitat Jaume I
Mireia Soriano, portaveu de la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana


dijous, 1 de desembre de 2016

11 h 
  • Espanya un projecte nacional fallit, Antoni Furió (Universitat de València) 

12 h

  • L'ús del valencià a la Universitat. Maties Segura (Universitat Jaume I) 
13 h
  • El Dret Civil valencià, part de la nostra cultura. Federico Arnau (Universitat Jaume I) 

-----
Lloc: Sala de graus de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Organitza: Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC)
culcuji@gmail.com

divendres, 7 d’octubre de 2016

Enhorabona a Laura Mezquita i Micaela Moro pel premi a la millor monografia per Entrena't les neurones

Els XIX Premis Nacionals d'Edició Universitària han destacat Entrena’t les neurones (publicada per la Universitat Jaume I) com una de les millors en la seua categoria entre les publicades per les universitats i centres de recerca espanyols durant 2015 i ha sigut guardonada com la millor monografia en Ciències de la Salut

El jurat ha premiat Entrena’t les neurones per «explicar de manera molt clara i didàctica, tant per a professionals com per a pacients, com es poden millorar o pal·liar els efectes negatius dels greus traumes mentals mitjançant elements de rehabilitació neurocognitiva».

Des del CULC volem felicitar i donar la nostra enhorabona a les seues autores, Laura Mezquita Guillamón i Micaela Moro Ipola, pel premi i per haver publicat també en català una obra de divulgació científica. Des del nostre col·lectiu volem animar al professorat i personal investigador de la Universitat Jaume I a escriure i publicar també en català.

COMUNICAT DEL CULC SOBRE L’ESBORRANY DELS PROGRAMES PLURILINGÜES DINÀMICS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

El CULC considera que l’esborrany de decret del Consell, pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i es regula la seua aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana, és un document de partida acceptable per a definir una nova etapa del model lingüístic per al sistema educatiu valencià.

L’esborrany, seguint l’article 19.1 de la Llei d’ús i ensenyament del valencià (LUEV), s’ancora en la tradició dels models bilingües i plurilingües anteriors que defineixen dos extrems: el programa plurilingüe dinàmic bàsic (PPDB) amb el castellà com a llengua base (similar a l’antic programa d’incorporació progressiva, PIP, i a l’actual programa plurilingüe d’ensenyament en castellà, PPEC) i el programa plurilingüe dinàmic avançat (PPDA) amb el valencià com a llengua base de l’ensenyament (similar als antics programes d’ensenyament en valencià, PEV, i d’immersió lingüística, PIL, i a l’actual programa plurilingüe d’ensenyament en valencià, PPEV). El document també inclou un programa plurilingüe dinàmic intermedi que preveu un ús vehicular equilibrat en castellà i valencià (±50%) en les àreees no lingüístiques.

Tot i ser conscients que la proposta de decret preveu més beneficis per al programa avançat que per al programa bàsic, pel que fa a les certificacions en els coneixements d’anglès i valencià (certificacions necessàries per a la Universitat i molt útils per al món laboral) i també pels recursos que aportarà la mateixa Conselleria, es necessita una aposta més decidida pel programa avançat, per bé que l’únic programa que garanteix el compliment de l’article 19.2 de la LUEV és el programa plurilingüe dinàmic avançat.

Ni el programa plurilingüe dinàmic bàsic ni l’intermedi asseguren un domini oral i escrit per igual en castellà i en valencià en acabar els ensenyaments obligatoris.

El CULC, com a col·lectiu universitari compromès amb la llengua i la cultura pròpies, encoratja la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport que faça una aposta decidida perquè el programa plurilingüe dinàmic avançat siga el preferent i majoritari en el sistema educatiu valencià, pel fet que és l’únic que garanteix uns coneixements d’anglès i de valencià raonables per a tot l’estudiantat i, també, per a l’estudiantat que desitge cursar estudis superiors en les universitats valencianes. Alhora que fem una crida als òrgans de govern de la nostra universitat perquè prenguen les mesures necessàries que garantesquen que tot l’estudiantat que cursa graus orientats a la docència i que ho sol·licite puga adquirir la competència didàctica per a la capacitació en valencià i en anglès a través d’itineraris inclosos en els seus plans d’estudi, pel fet que l’UJI forma docents per al sistema educatiu valencià.

Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC)
Castelló de la Plana, octubre de 2016


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC)
culcuji@gmail.com

dijous, 28 de juliol de 2016

CONEIX LES TESIS I ELS TREBALLS DE FINAL DE GRAU I DE MÀSTER PRESENTATS EN CATALÀ A LA UNIVERSITAT JAUME I - CURS 2015/2016


Els criteris d’avaluació de la investigació imposats en l’actualitat per les agències que se n’encarreguen, obliguen, si es vol aspirar a obtenir bons resultats en la cruenta carrera del professorat universitari, a redactar i publicar els treballs en llengües d’abast internacional, molt especialment en anglès, per tal que puguen ser citats tant com siga possible.


El Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura, CULC, conscient de com és de meritòria la decisió d’aquelles persones que han optat per escriure la seua literatura científica i d’investigació en català, enceta accions per difondre a les xarxes socials al seu abast les tesis i els treballs de final de grau i de màster a l’UJI.

A continuació teniu accès directe a les tesis doctorals, treballs de final de màster i treballs de final de grau que s'han presentat en català durant el curs 2015/2016.

La informació anirem actualitzant-la periòdicament segons es publiquen tots els treballs acadèmics d'aquest curs.

TESIS DOCTORALS CURS 2015/2016


TREBALLS DE FI DE GRAU 2015/2016 (TFG)dilluns, 25 de juliol de 2016

El paisatge lingüístic de la Universitat Jaume I en imatges. Per què no en valencià? La llengua importa.

El terme paisatge lingüístic fa referència a l'estudi de textos escrits que es troben en espais públics, des de pancartes, cartells, rètols, senyals, pòsters fins a anotacions breus i temporals, com ara les notes adhesives (post-it). Recentment s'han incorporat a aquests estudis els textos electrònics en pàgines web. El paisatge lingüístic informa de la salut, l’estat i, fins i tot, les actituds envers les llengües.


Des d'octubre fins a desembre de 2015 el CULC va realitzar la campanya Per què no en valencià? La llengua importa (http://culcuji.blogspot.com.es/2015/10/campanya-per-que-no-en-valencia-la.html), amb la intenció de recollir exemples gràfics d'ús exclusiu del castellà i/o del català no normatiu a tot el campus, incloent-hi vestíbuls, taulers d’anuncis, departaments, serveis i vials. 

       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC)
culcuji@gmail.com

Joan F. Mira, soci d'honor del Col∙lectiu de la Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura [vídeo resum de l'acte]

Resum de la intervenció de Joan Francesc Mira, el dia 27 d'abril de 2016, dia del seu nomenament com a soci d'honor del Col∙lectiu de la Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC), que va tindre lloc a la Sala de Graus Germà Colon de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, de la Universitat Jaume I.dimarts, 7 de juny de 2016

Carta al rector de la Universitat Jaume I sobre la llengua utilitzada a les llistes oficials de correu electrònic


Senyor Vicent Climent Jordà, rector de la Universitat

Davant el reiterat incompliment de la igualtat lingüística en la circulació de missatges mitjançant les llistes oficials de l'UJI, entre altres incompliments, des de l’associació Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura us demanem:

1. El compliment del manual d'usos lingüístics en el punt 4.1 (La informació de caràcter intern que la Universitat Jaume I difonga per mitjà de qualsevol suport es farà en valencià). Aquest manual ha sigut aprovat en consell de govern. 

2. L'aplicació del principi de subsidiarietat lingüística (aprovat en línies de govern per a 2014 i 2105) i que és equivalent al que diu el manual anterior.

3. La revisió de qualsevol escrit abans de permetre ser difós en llistes oficials. Hom pot admetre algun error gramatical o ortogràfic fruit de la immediatesa. Però mai pot ser admissible un escrit amb menyspreu de les normes ortogràfiques, lèxiques etc. si és enviat a través dels canals de difusió de la Universitat.

És sorprenent observar aquesta acritud del vicepresident II de la Xarxa Vives d’Universitats envers la nostra llengua, tret diferenciador i que agermana 21 universitats.

Així mateix, em veig en l'obligació de demanar-vos també, el compliment dels acords de claustre, el manual d'usos lingüístics i altres normatives aprovades en defensa del valencià. No caldria haver de recordar-vos com la vulnerabilitat que infringiu al nostre idioma ens fragilitza com a valencianoparlants, resituant-nos una vegada i una altra en la categoria de ciutadans de segona. Tampoc no caldria recordar com aquestes formes aparentment banals de supremacisme lingüístic (de l'espanyol envers del català) són summament perilloses perquè integren el supremacisme lingüístic com un element de normalitat quotidiana.

Atentament,

Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura

El CULC rep amb satisfacció l'inici de les emissions en proves d'À Punt, el canal públic de televisió À Punt

El Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC) ha rebut amb molta satisfacció la notícia que, finalment, el prope...